viper

  1. LSGindus

    LSG is your Viper Distributor Philippines

    Kung naghahanap kayo ng maasahang brand ng vacuum cleaner, maaari niyong itry ang Viper. Ang Viper ay gumagawa ng ibat ibang klasi ng mga cleaning equipment like polisher and scrubber na maganda din gamitin sa paglilinis ng flooring. Ang mga ito ay magandang gamitin sa paglilinis ng mga...
  2. LSGindus

    Viper Vacuums Philippines

    LSG Industrial & Office Products Inc. is now a distributor of Viper Vacuums in the Philippines. So if you are looking for energy-saving, user-friendly and high-quality vacuum cleaners for your office or facility, make sure you contact us for orders. Phone Number: (+6345) 649-8150 Mobile...