#1
Upang masigurado na komportable sa workplace and iyong mga empleyado, siguraduhin wasto ang ang gamit na upuan lalo na kung ang nature ng trabaho ay nakaupo sa harapan ng computer. Ang marerekomenda naming brand ng office chairs sa inyo ay ang 'Okamura'. Ito ay japan brand at ang good news ay maari niyo ng tignan ang mga available products mula sa aming website dahil kami ay isa sa distributor nitong dekalidad na brand. Icheck lang ang aming website sa www.lsgindustrial.com or tumawag sa (+6345) 649-8150 para naman sa inyong mga katanungan.
 

Attachments